No Picture
Nyheter

Nobicon levererar nyheter till Landstinget i Uppsala län

Nobicon meddelar att Landstinget i Uppsala län anlitar Nobicon för nyhetsdistribution till deras intranät. Innehållet består av ”webbklipp” från Agent25, utskrifter från etermedia från Observer samt pressmeddelanden från Regeringen, Landstingsförbundet och Kommunförbundet.I Nobicons distributionssystem filtreras […]