Observer ingår strategiskt samarbete med Comintell

2001-09-28

Comintell Nordic AB och Observer AB har ingått ett strategiskt samarbetsavtal, där Observer kommer att använda Comintells mjukvaruprodukter som bas för portallösningar.Portallösningarna kommer att användas för leverans och hantering av Observers omvärldsbevakningstjänster. Observer kommer dessutom […]

Comintell introducerar “Matrix Search”

2001-09-25

Comintell Nordic AB introducerade idag sin patentsökta “Matrix Search” teknologi, som är ett nytt sätt att presentera sökresultat.Istället för att presentera sökresultat som en lång lista, visualiserar Matrix Search resultaten i en matris, klassificerad på […]

Gratis seminarium om affärsplanering och omvärldsanalys

2001-09-24

Docere Intelligence kommer nu den 2 oktober 2001 att hålla ett halvdagsseminarium om affärsplanering och omvärldsanalys.Seminariet har två programpunkter där ”Den nya affärsplaneringen” är det första som föreläsaren Terrence Brown, Prefekt Stockholm School of Entrepreneurship, […]

Ny rapport om Science and Technology Intelligence lanserad

2001-09-19

En helt ny så kallad ”Best-Practice” rapport om användandet av Science and Technology Intelligence för att förbättra företags resultat, lanseras nu av den välrenommerade amerikanska organisationen American Productivity & Quality Center (APQC).Rapporten fokuserar på de […]

Nytt Business Intelligence-initiativ i Öresundsregionen

2001-09-18

Underhill heter södra Sveriges senaste företagstillskott inom Business Intelligence området. Företaget startade under våren och håller nu på att etablera sig främst i Öresundsregionen. Underhill bistår små och medelstora företag med tjänster inom business intelligence […]

1 2