Företagsportaler nu en mogen teknik enligt Butler Group

2001-05-30

Det europeiska undersökningsföretaget Butler Group meddelar idag att de anser företagsportaler (Corporate portals) nu kan betraktas som en mogen och etablerad teknik. Slutsatsen dras efter bl.a. en undersökning man gjort som visade på ett mycket […]

“Omvärldsanalys” – Ny bok från Örebro universitet

2001-05-30

Nu lanseras boken med den korta, men beskrivande, titeln ”Omvärldsanalys” av Per Frankelius från Örebro universitet. I boken presenteras bl.a. en metod för omvärldsanalys som bygger på en teori utvecklad i författarens egen doktorsavhandling. I […]

Kairos lanserar “Volcano”

2001-05-29

Nu lanserar svenska företaget Kairos Future en ny metod kallad ”Volcano”, som syftar till bättre kunna förstå ungdomars värderingar och attityder. Volcano beskrivs som en kvalitativ metodik där fokusgrupper arbetar både med associationsövningar och direkta […]

Docere håller gratis frukostseminarier om omvärldsanalys

2001-05-23

Docere Intelligence meddelar att de kommer att hålla två gratis frukostseminarier om omvärldsanalys under juni månad.Först ut den 7:e juni 2001 kommer frukostseminariet kallat “Den intelligenta organisationen” som handlar om att säkerställa en kontinuerlig och […]

1 2