2000 öppna informationskällor i databas från Lund
Nu meddelar Lunds universitetsbibliotek att deras katalog- och databastjänst ”Directory of Open Access Journals” (DOAJ) har nått upp till hela 2000 ”open access journals”, som består av kvalitetskontrollerade vetenskapliga och akademiska elektroniska publikationer som är fritt tillgängliga på Internet. Användarskaran av DOAJ har vidare kontinuerligt ökat och idag har man besökare varje månad från mer än 150 länder.

Källa: Directory of Open Access Journals (DOAJ)