First Call för finansiell research

1999-10-28

First Call som nyligen har lanserat en förbättrad version av sin site, FIRST CALL Web 6.0, erbjuder både finansiell research och kvantitativa databaser. First Call har nu utvecklat såväl funktionaliteten som prestandan på webbplatsen. Sources […]

NewsPage.com blir Individual.com

1999-10-24

NewsPage, en av världens ledande informationskällor på Internet, byter nu namn till Individual. Tjänsten NewsPage.com blir därmed nu istället tjänsten Individual.com. Samtidigt med namnbytet introducerar man också ett antal nya tjänster på Individual.com. Sources : […]

Encyclopædia Britannica nu gratis!

1999-10-21

Världens mest berömda och äldsta referensbibliotek, Encyclopædia Britannica, är nu gratis i full text på Internet. Britannicas första utgåva kom i 100 delar från 1768 till 1771 i Edinburgh, Scotland. I samband med att man […]

KM – kunskapsarkivering eller kunskapsaktivering?

1999-10-19

Rubriken ovan är titeln på Sveriges Tekniska Attachéers årsbok för 1999. I boken beskrivs Knowledge Management i Europa, USA och Asien för att ge exempel på den lärande organisationen utifrån gränssnittet mellan organisation och teknik. […]

AltaVista lanserar svensk site

1999-10-18

AltaVista, en av världens ledande sökmotorer, har nu också lanserat en svenskspråkig site (http://www.altavista.se), som komplement till den engelska (http://www.altavista.com). Sources : AltaVista Sverige

Trendinformation på USADATA

1999-10-13

PÅ USADATA.com kan man nu även finna trendinformation om amerikanska konsumentattityder. Detta är möjligt genom ett nytt samarbete med Arbitron New Media. Sources : USADATA.com

ciseek – ny sökmotor för omvärldsanalys

1999-10-11

BIdigital lanserar ciseek – världens första sökmotor specialiserad på omvärldsanalys. Portalen med sökmotor och kategoriserade resurser kallas för “The CI Resource Index” och nås direkt på ciseek Sources : ciseek

“Guru” höll uppskattat BI-seminarie

1999-10-11

Benjamin Gilad, som numera väl får betraktas som en “guru” inom området Business Intelligence, höll förra veckan ett uppskattat seminarium i Stockholm på temat “the value of Competitive Intelligence”. Gilad ställde två olika case-studier, General […]

Tips: Transium Business Intelligence

1999-10-06

Transium är en, i Norden inte så välkänd, men mycket intressant informationstjänst som fler bör kunna finna värdefull. I Transium Business Intelligence arkiv finns mer än 1 miljon artiklar från världens ledande affärspublikationer. Artiklarna kan […]

1 2